Časté dotazy

  1. Jak se mohu přihlásit na zahraniční vzdělávací stáž? Prvním krokem je registrace zájemce. Zájemce se registruje vyplněním a odesláním krátkého dotazníku. Ve chvíli, kdy koordinátor zná konkrétní datum stáže, rozesílá všem zaregistrovaným zájemcům informační email, ve kterém jsou uvedeny bližší informace ke stáži, tj. především datum a místo. Zájemci poté mají možnost se zpět na email koordinátorovi závazně přihlásit na konkrétní stáž. Při naplňování skupiny je zachováno pořadí, v jakém se zájemci přihlásili až do naplnění kapacity. Účastníci, kteří se nestihli přihlásit, nebo se jim daný termín nehodí, zůstávají v databázi a jsou znovu osloveni při organizaci následující stáže.

Dostáváme od vás značné množství anonymních dotazů. Zde jsou ty, které se nejčastěji opakují. 

  • Kolegyně navštívila váš workshop a tlumočila mi, že tam byl velmi dobře vysvětlený rozdíl mezi integrací a inkluzí. Mnoha kolegům oba termíny spíše splívají. Jak to ve škole jednoduše a dobře vysvětlit?

  • Nejsem proti inkluzi, ale mám obavu, že naše škola není připravená na příchod mnoha dětí s různými hendikepy. Není mi jasné, jak se na to můžeme tak rychle připravit, když už byl schválený nový zákon.