Pomozte zlepšit situaci!

  

Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000210 spolufinancovaného Evropskou unií.

 

Cílem projektu je  zvyšování otevřenosti škol v oblasti inkluze. Projekt zlepšuje vzdělávací praxi formou zvyšování kompetencí škol a  školských institucí v oblasti inkluzivního vzdělávání v rámci akce KLIMA. Projekt realizuje metodickou podporu ped. pracovníků při práci s  heterogenní skupinou a navyšování odborných kapacit pro práci s žáky s  potřebou podpůrných opatření a s marginalizovanými skupinami jako jsou Romové. Primárním nástrojem jsou:

1. pilotní ověřování pozice Koordinátora inkluze ve školách

2. zřízení funkcí školního asistenta, školního speciálního pedagoga a školního psychologa ve školách.

 

Plánované akce v rámci klíčových aktivit KA01 a KA02

03.04.2015 V rámci této aktivity nadále připravujeme tři online konference a dva semináře, které proběhnou v Ústí nad Labem a v...

Zahraniční stáže

30.01.2015 Výběr na zahraniční stáže probíhal zejména na základě losování z účastníků, s kterými jsme se setkali na jednotlivých...