Co nabízíme

Máte obavu ze současného trendu zaměřeného na inkluzivní vzdělávání?

Pak jste na správné adrese, jelikož hlavním cílem hlavním cílem projektu prezentovaného na tomto webu je zlepšení rovných příležitostí žáků ve školách vyžadujících zejména větší individuální přístup ze strany školního zařízení.

Jak již název projektu vymezuje, jedná se nám skutečně o pozitivní diverzitu ve školách, což volně řečeno znamená, že se snažíme, aby inkluzi byla benefitní záležitostí nejen pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, ale pro všechny účastníky vzdělávacího procesu.

Jednou z nezbytných podmínek naplňování tohoto cíle je rozšíření kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení v oblasti inkluzívního vzdělávání ve smyslu vynakládání úsilí pro postupnou transformaci klimatu školy (včetně příslušného okolí). V rámci řešení tohoto projektu tedy připravujeme pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení ve všech třinácti krajích (kromě Prahy) následující: