Certifikáty

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

vzhledem k tomu, že jsme nebyli schopni dříve (než před koncem konference) zajistit podpis pana děkana na certifikát, prosím Vás tímto o zaslání doručovací adresu na email moderátora konference, kolegu Říčana:

jaroslav.rican@ujep.cz


Přejeme Vám mnoho úspěchů ve Vašem konání. Čelte s nadhledem všem dojmologickým mýtům neopřeným o žádná fakta, zcestným miskonceptům a interpretacím či domnělým ´pravdám´ existujícím v (nejen) naší společnosti. Děkujeme Vám, průkopníkům, že se nebojíte jít velmi často proti uvažujícímu mainstreamu, který mnohdy vnímá jedinou ´pravdu´, jakožto všeobecně platnou a správnou. Přejeme Vám mnoho úspěchů ve Vašem konání a jelikož píšeme další projekt, případně se budeme rovněž těšit na spolupráci. 

Se srdečním pozdravem, za projektový tým, Jaroslav Říčan a Vlastimil Chytrý. 

 


P.S. Rovněž prosíme o shovívavost s dílčími nedostatky v rámci provozu konference, budeme pracovat na zlepšení.