Pracovníci KA03 na základě depistáže oslovili k participaci na řešení KA03 vybrané školy,

Pracovníci KA03 na základě depistáže oslovili k participaci na řešení KA03 vybrané školy, ve kterých představili projekt a klíčové jeho aktivity. V tuto chvíli již probíhá sumarizace získaných dat a jejich vyhodnocování.

Na základě realizovaných jednání byla navázána spolupráce s následujícími školskými zařízeními:

 • ZŠ Most se sídlem U Stadionu 1028, Most,
  ředitel školy: Mgr. Josef Forman,
 • ZŠ u Říčanského lesa se sídlem Školní 2400/4, Říčany,
  ředitel školy Mgr. Daniel Kohout,
 • ZŠ Lidická se sídlem Lidická 31/18, Bílina,
  ředitelka školy: Mgr. Bc. Ivana Svobodová,
 • ZŠ Dubí 1 se sídlem Školní náměstí 177, Dubí,
  ředitel školy: Mgr. Bc. Jan Holub,
 • ZŠ Na Příkopech se sídlem Na Příkopech 895/19, Chomutov,
  Mgr. Miloslav Hons.

Na základě setkání se zástupci managementu škol a na podkladě konzultací s odborníky na problematiku analýzy inkluzivního prostředí škol bylo přichystáno pilotní ověřování výzkumného nástroje pro posouzení výchozího stavu škol. Předvýzkum proběhl prostřednictvím rozhovorů s vybranými pracovníky, kteří se vyjádřili k jednotlivým položkám dotazníku orientovaného na posouzení výchozího stavu na zapojených školách. Následně byla realizována analýza dat z provedených rozhovorů a na základě uvedené analýzy a reflexe byly korigovány vybrané položky dotazníku. Finální podoba výzkumného nástroje byla akceptována na strategické poradě KA03. Následně vznikl dotazník pro vedení škol, které budou kooperovat na tvorbě strategických plánů. V uvedených zařízeních rovněž proběhla diskuze nad časovým harmonogramem setkávání, byly vytvořeny školní akční týmy a byly specifikovány podmínky pro participaci na projektu Cesta k inkluzi v rámci klíčové aktivity KA03.