Co již proběhlo

Plánované akce v rámci klíčových aktivit KA01 a KA02

03.04.2015 V rámci této aktivity nadále připravujeme tři online konference a dva semináře, které proběhnou v Ústí nad Labem a v Ostravě. O těchto akcích Vás budeme informovat prostřednictvím e-mailu.
 

Zahraniční stáže

30.01.2015 Výběr na zahraniční stáže probíhal zejména na základě losování z účastníků, s kterými jsme se setkali na jednotlivých seminářích.
 

Započaly práce na nové metodice

19.12.2014 V rámci klíčové aktivity KA04 započaly práce na nové metodice, která bude po svém dokončení přístupná všem na těchto stránkách. Očekáváme, že metodika bude zveřejněna již brzy.
 

Pracovníci KA03 na základě depistáže oslovili k participaci na řešení KA03 vybrané školy,

03.11.2014 Pracovníci KA03 na základě depistáže oslovili k participaci na řešení KA03 vybrané školy, ve kterých představili projekt a klíčové jeho aktivity. V tuto chvíli již probíhá sumarizace získaných dat a jejich vyhodnocování.
 

Plánované akce v rámci klíčových aktivit KA01 a KA02

03.04.2015 V rámci této aktivity nadále připravujeme tři online konference a dva semináře, které proběhnou v Ústí nad Labem a v Ostravě. O těchto akcích Vás budeme informovat prostřednictvím e-mailu.
 

Pracovníci KA03 na základě depistáže oslovili k participaci na řešení KA03 vybrané školy,

03.11.2014 Pracovníci KA03 na základě depistáže oslovili k participaci na řešení KA03 vybrané školy, ve kterých představili projekt a klíčové jeho aktivity. V tuto chvíli již probíhá sumarizace získaných dat a jejich vyhodnocování.
 

Započaly práce na nové metodice

19.12.2014 V rámci klíčové aktivity KA04 započaly práce na nové metodice, která bude po svém dokončení přístupná všem na těchto stránkách. Očekáváme, že metodika bude zveřejněna již brzy.
 

Zahraniční stáže

30.01.2015 Výběr na zahraniční stáže probíhal zejména na základě losování z účastníků, s kterými jsme se setkali na jednotlivých seminářích.