Setkání s akčním týmem v Chomutově

Dne 15. 12. 2014 proběhlo setkání s akčním týmem v Chomutově. Na základě tohoto setkání byly v rámci brainstormingu vytvořeny seznamy subjektivních představ jednotlivých participantů o inkluzivní škole z pohledu pedagoga, žáka a také jeho rodiče. Byly definovány vize podporující proces tvorby strategického plánu. Další schůzka je plánována na 12.1.2015.