Oslovení ředitelů + sběr dat

V tuto chvíli již probíhá vyhodnocení dat. Na tomto místě bude možné se seznámit s nově vzniklými materiály. Očekáváme, že materiály budou zveřejněny již velice brzy.