Plánované akce v rámci klíčových aktivit KA01 a KA02

V rámci této aktivity nadále připravujeme tři online konference a dva semináře, které proběhnou v Ústí nad Labem a v Ostravě. O těchto akcích Vás budeme informovat prostřednictvím e-mailu.

V září 2015 proběhlo hned několik akcí zaměřených na inkluzivně vzdělávací přístupy a strategie. Kromě tří online konferencí se zahraničními odborníky (vše bylo překládáno do češtiny) proběhly také dva semináře, kdy jeden byl v Ostravě  a druhý v Ústí nad Labem. Na těchto akcí vystoupili nejen odborníci ze zahraničí, ale také z Čech. Mezi tyto odborníky je možné zařadit například dr. Svobodu případně Mgr. Ladislava Zilchera, garanta celého projektu.