Setkání na půdě Parlamentu ČR

 

Dne 16. 3. 2015 proběhla konference na téma rovné příležitosti ve vzdělávání

Nadále uvádíme přehled toho, co se na konferenci uskutečnilo

8:30 – 9:00             Prezence

9:00 – 11:30           Zahájení. Úvodní slovo pronesl expert v oblasti rovných příležitostí dr. Zdeněk Svoboda, následně bylo slovo předáno zástupci MŠMT a Poslanecké sněmovny ČR, po jehož vystoupení dostali prostor v rozsahu 5 – 10 minut zástupci jednotlivých školských asociací. Ve zbytku času proběhla otevřená diskuze na téma zvýšení rovných příležitostí ve vzdělávání, kdy mediátorem diskuze byl dr. Zdeněk Svoboda.

11:30 – 12:30         Obědová pauza.

12:30 – 14:30         Prezentace předních českých expertů na danou problematiku.

14:30 – 15:00         Svačinová pauza.

15:00 – 17:00         Prezentace zahraničního experta z oblasti inkluzivního vzdělávání + otevřená diskuze.

17:00                      Ukončení konference.

 

Konference se konala pod záštitou projektu „Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“. Nositelem projektu je Pedagogická fakulta UJEP v rámci OP VK v oblasti podpory „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“. Hlavním cílem projektu je zlepšení rovných příležitostí žáků ve školách vyžadujících zejména větší individuální přístup ze strany školního zařízení. O co tedy v projektu jde?