Tvorba strategických plánů

Na tomto místě pro Vás budou ke stažení strategické plány včetně metodiky k její tvorbě, které vzniknou v rámci klíčové aktivity KA03. Tyto plány zde budou vyvěšeny nejpozději koncem měsíce září 2015.