Nabídka spolupráce v rámci připravovaného projektu

 

Vážený pane řediteli, vážená paní ředitelko,

po ukončení projektu Cesta k Inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství reg. č. CZ.1.07/1.2.00/47.008 si Vám dovolujeme zaslat nabídku na další spolupráci v rámci zvyšování rovných příležitostí ve vzdělávání, kterou doplňujeme o finální výstupy celého ukončeného projektu.

V současné době pracujeme na přípravě dalšího projektu v rámci výzvy 02_07_2015. V tomto projektu chceme circa 30 školám pomoci zvýšit proinkluzivnost. Příjemci bude univerzita JEP v Ústí nad Labem, UK Praha a MU Brno. Na zmiňovaných školách plánujeme primárně zřídit a financovat funkci Koordinátora Inkluze a následně s ním pracovat při tvorbě strategického akčního plánu (jehož metodika je jedním z hlavních výstupů předchozího projektu), školního asistenta, školního psychologa a speciálního pedagoga.

Pokud máte jako škola zájem o partnerství, je nutné předpoklad, že škola nemá speciální třídu, kde je 40 a více % žáků s SVP, případně aby se nejednalo ani o školu, která tuto procentualitu nesplňuje. Toto se bude vykazovat čestným prohlášením partnera. V případě zájmu o spolupráci Vaší školy na projektu (a budoucích projektových aktivitách) je nutné odpovědět na následující 4 otázky a odpověď ve wordovském dokumentu zaslat na adresu: ladislav.zilcher@ujep.cz. Do předmětu prosím uveďte „Projekt Inkluze“ a do emailu Adresu školy a předběžnou informaci o výskytu speciálních třídách a případné vymezení náplně práce školního asistenta.

V případě schválení projektu budou benefity tyto zapojené školy vyplývat z povahy projektové žádosti.

 

Otázky pro spolupracující školy:

1. Popište, jaké jsou vaše dosavadní zkušenosti v oblasti realizace společného vzdělávání. V čem je již možné vaši školu za proinkluzivní považovat, v čem naopak spatřujete své případné rezervy?

 

2. Pokuste se formulovat důvody, proč by vaše škola měla být více proinkluzivní. V čem spatřujete nejvýraznější přínos prosazování inkluze pro vaši školu? Co může podle vás prosazování inkluze na vaší škole přinést žákům, pedagogům, rodičům či spádové oblasti, v níž působíte?

 

3. Pokuste se formulovat oblasti, ve kterých by se vaše škola měla nejvýrazněji posunout, aby její prostředí bylo skutečně inkluzivní.

 

4. Pokuste se formulovat konkrétní strategie, kterými byste chtěli vytváření inkluzivního prostředí na vaší škole podpořit.

 

 

Výstupy projektu Cesta k inkluzi

Výstupů projektu je celá řada a všechny jsou volně ke stažení na http://inkluze.ujep.cz/cz/ke-stazeni/

Konkrétněji:

·       „Metodika tvorby strategických plánů pro vytváření inkluzivního prostředí školy“ je na odkazu: http://inkluze.ujep.cz/cz/ke-stazeni/metodika.html a jednotlivé vytvořené strategické plány: http://inkluze.ujep.cz/cz/ke-stazeni/strategick-plany/

 

·       Publikace „Determinanty inkluzivního vzdělávání dětí s ADHD“ je ke stažení zde: http://inkluze.ujep.cz/cz/ke-stazeni/determinanty-inkluzivniho-vzdelavani-deti-adhd/

·       Publikace „Výzkumný pohled na inkluzi a její determinanty“ je ke stažení zde: http://inkluze.ujep.cz/cz/ke-stazeni/vzkumny-pohled-inkluzi-jeji-determinanty/

 

·       Pracovní příručka k výzkumným publikacím je ke stažení zde: http://inkluze.ujep.cz/cz/ke-stazeni/inkluze-vyzkum-pro-praxi-pracovni-prirucka/

 

·       Elearningová aplikace „Rádce pro Inkluzi“ je ke stažení zde: http://inkluze.ujep.cz/cz/ke-stazeni/inkluze-vyzkum-pro-praxi-pracovni-prirucka/

 

·       „Sovička“, neboli elearnigová aplikace pro děti dlouhodobě nemocné je  ke stažení zde: http://inkluze.ujep.cz/cz/ke-stazeni/dlouhodoba-nemoc/

 

·       Evaluační nástroj pro hodnocení pronkluzivnosti škol je ke stažení zde: http://inkluze.ujep.cz/cz/ke-stazeni/evaluacni-nastroj/

 

 

 Máte-li problém se zobrazením, můžete si Newsletter přečíst přímo na webu