METODIKA TVORBY STRATEGICKÉHO PLÁNU PRO VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

 

 METODIKA TVORBY STRATEGICKÉHO PLÁNU PRO VYTVÁŘENÍ INKLUZIVNÍHO PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Svoboda, Z., Říčan, J., Morvayová, P., Zilcher, L.

Metodiku je možné stáhnout zde nebo kliknutím na obrázek

K této metodice je vytvořeno hned několik příloh, které je opět možné stáhnout. Tyto přílohy je možné stáhnout najednou zde nebo po jedné za využití následujícího seznamu: 

Příloha I - Dotazník pro vytvoření souboru vstupních dat (ke stažení zde)

Příloha II - Záznam strukturované vize inkluzivní školy (ke stažení zde)

Příloha III - SWOT analýza (ke stažení zde)

Příloha IV - GAP analýza (ke stažení zde)

Příloha V - Analýza aktérů (ke stažení zde)

Příloha VI - Strategický plán - záznam cíle (ke stažení zde)

Příloha VII - Strategický plán - záznam opatření (ke stažení zde)

Příloha VIII - Strategický plán - záznam aktivity (ke stažení zde)

Příloha IX - Strategický plán - karta aktivity (ke stažení zde)

Příloha X - Připomínkový líst (ke stažení zde)

Příloha XI - Akční plán - záznam aktivit (měsíc - rok) (ke stažení zde)

 


ANOTACE

Problematika inkluzivního vzdělávání je v posledních letech jedním z nejdiskutovanějších témat na poli vzdělávací politiky i pedagogické praxe. Prosazování tohoto moderního přístupu odpovídá na reálnou proměnu společenských potřeb a důležitost naplnění požadavků na rovný přístup ke vzdělávání, posilování sociální soudržnosti a integraci ve společnosti.

Prostřednictvím této publikace chceme podpořit budování školního prostředí, kde jsou otevřenost a přirozená různorodost vnímány jako přínos a příležitost k obohacení.

Metodika je určena školám, které se chtějí adekvátně připravit na budování podmínek pro společné vzdělávání všech dětí v souladu s jejich individuálními potřebami, bez ohledu na jejich sociální situaci, náboženské vyznání, rodinnou konstelaci, zdravotní handicap či naopak specifické nadání, národnostní nebo etnickou příslušnost, či příslušnost k menšině.

Metodika tvorby strategického plánu vychází z modelu The GROW a přístupu zaměřeného na řešení. Jedná se o obecný a široce využitelný model sestávající z postupných kroků, jež napomáhají školním týmům při plánování a realizaci změn, a to v konkrétním kontextu a konkrétních podmínkách dané školy.

Vycházíme z předpokladu, že lidé v konkrétní škole jsou nejlepšími experty na procesy v ní, podobně jako na změnu, kterou si přejí uskutečnit. Nenabízíme proto zázračnou metodu, která něco vyřeší sama o sobě. Posun ke změně není možný bez vůle, motivace k práci a osobní angažovanosti. Metodika nenabízí „správná řešení“ či konkrétní rady a návody, poučování nebo přesvědčování, je spíše uceleným schématem, dle něhož si sami můžete podmínky pro zamýšlenou změnu utvářet. Nabízí strukturovaného průvodce procesem, který vám může pomoci mapovat vaši specifickou situaci i cesty k její změně. Byli bychom rádi, aby sloužil jako nástroj podpory a užitečný průvodce na vaší jedinečné cestě k inkluzi.