Evaluační nástroj

Autoevaluační nástroj škol v oblasti inkluze je možné stáhnout kliknutím zde nebo na obrázek pod anotací.

Autoevaluační standardizovaný nástroj je určen pro vedoucí pracovníky škol, školní poradenské pracovníky, zaměstnance poradenských pracovišť (PPP, SPC apod.) a zástupce zřizovatelů škol, kteří mají zájem o evaluaci škol v oblasti inkluzivního vzdělávání. Nástroj je efektivní hodnotící prvek, který je využitelný v celém spektru škol a školských zařízení a hodnotí míru otevřenosti škol vůči rovnému přístupu ve vzdělávání.

Na první pohled se tento autoevaluační nástroj (dále jen nástroj) jeví jako poměrně jednoduchý, nicméně určité nároky klade zejména na facilitátora procesu, jehož úkolem je mimo jiné vytvořit dostatečně bezpečný prostor pro otevřenou diskuzi, při níž kolektiv dospěje ke společnému vyhodnocení jednotlivých položek nástroje.

Pro školu je nezbytné, nejen své vize, situaci a strategie v této oblasti formulovat, ale zejména je sdílet a diskutovat, jak na úrovni vedení školy, tak zejména napříč pedagogickým sborem, potažmo celou školou. Tento princip je jedním ze základních prvků kvalitního řízení školy a proto i předkládaný nástroj počítá s efektivním zapojením zaměstnanců školy do tohoto procesu.