Inkluze - výzkum pro praxi (pracovní příručka)

 INKLUZE - VÝZKUM PRO PRAXI (PRACOVNÍ PŘÍRUČKA)

Příručku je možné stáhnout zde nebo kliknutím na obrázek pod anotací.

Předkládaná pracovní příručka Inkluze - výzkum pro praxi vznikla v rámci projektu Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství CZ.1.07/1.2.00/47.0008 s primárním cílem transformovat složitost dvou odborných monografií Determinanty inkluzivního vzdělávání dětí s ADHD a Výzkumný pohled na inkluzi a její determinanty do uživatelsky vstřícnější podoby z hlediska cílové skupiny projektu. V tomto duchu komentuje význam jednotlivých kapitol obou odborných publikací, upozorňuje na přínosy, které text nabízí a uvádí varianty možného využití a práce s textem.

Její hlavní smysl tkví v přiblížení možností, které nabízí obě výše uvedené monografie všem aktérům procesu inkluze - zejména však ředitelům regionálních škol a jejich učitelům - konfrontovat vlastní představy, názory, postoje, motivy, hodnoty apod. spojené s problematikou inkluzivního vzdělávání se statisticky prověřenými fakty, které přinesla triáda výzkumných šetření, realizovaných v období trvání projektu.

Ke každé kapitole výše uvedených dvou monografií přináší tato pracovní příručka stručný komentář s návodem, jak s danou části pracovat.