Strategické plány

Strategický plán vytváření inkluzivního prostředí školy

Základní škola Bílina, Lidická 31/18

Strategický plán je možné stáhnou kliknutím zde nebo na obrázek  pod anotací                          

Strategický plán vytváření inkluzivního prostředí školy byl zpracován Školním akčním týmem, působícím na ZŠ Lidická v Bílině v rámci projektu Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství. Je strategickým dokumentem, který pokrývá krátkodobý (roční až dvouletý) časový horizont postupu školy směrem k budování inkluzivního vzdělávacího prostředí. Plán je především souborem stanovených cílů, opatření a aktivit, jejichž prostřednictvím se škola snaží vytvářet prostředí otevřené, přijímající, bezpečné, kooperující, kde je přirozená různorodost vnímána jako přínos a příležitost ke vzájemnému obohacení. Cílem je vytvoření podmínek pro společné vzdělávání všech dětí a maximální naplnění jejich vzdělávacího potenciálu, bez ohledu na jejich sociální situaci, náboženské vyznání, rodinnou konstelaci, zdravotní postižení nebo znevýhodnění či naopak specifické nadání, národnostní nebo etnickou příslušnost, příslušnost k menšině, a to v souladu s jejich individuálními potřebami.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strategický plán vytváření inkluzivního prostředí školy

Základní škola Dubí 1, Školní náměstí 177

 Strategický plán je možné stáhnou kliknutím zde nebo na obrázek  pod anotací 

Strategický plán vytváření inkluzivního prostředí školy byl zpracován Školním akčním týmem, působícím na ZŠ Dubí 1 v rámci projektu Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství. Je strategickým dokumentem, který pokrývá krátkodobý (roční až dvouletý) časový horizont postupu školy směrem k budování inkluzivního vzdělávacího prostředí. Plán je především souborem stanovených cílů, opatření a aktivit, jejichž prostřednictvím se škola snaží vytvářet prostředí otevřené, přijímající, bezpečné, kooperující, kde je přirozená různorodost vnímána jako přínos a příležitost ke vzájemnému obohacení. Cílem je vytvoření podmínek pro společné vzdělávání všech dětí a maximální naplnění jejich vzdělávacího potenciálu, bez ohledu na jejich sociální situaci, náboženské vyznání, rodinnou konstelaci, zdravotní postižení nebo znevýhodnění či naopak specifické nadání, národnostní nebo etnickou příslušnost, příslušnost k menšině, a to v souladu s jejich individuálními potřebami.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strategický plán vytváření inkluzivního prostředí školy

Základní škola Trmice, Tyršova 482

 Strategický plán je možné stáhnou kliknutím zde nebo na obrázek  pod anotací 

Strategický plán vytváření inkluzivního prostředí školy byl zpracován Školním akčním týmem, působícím na ZŠ Trmice v rámci projektu Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství. Je strategickým dokumentem, který pokrývá krátkodobý (roční až dvouletý) časový horizont postupu školy směrem k budování inkluzivního vzdělávacího prostředí. Plán je především souborem stanovených cílů, opatření a aktivit, jejichž prostřednictvím se škola snaží vytvářet prostředí otevřené, přijímající, bezpečné, kooperující, kde je přirozená různorodost vnímána jako přínos a příležitost ke vzájemnému obohacení. Cílem je vytvoření podmínek pro společné vzdělávání všech dětí a maximální naplnění jejich vzdělávacího potenciálu, bez ohledu na jejich sociální situaci, náboženské vyznání, rodinnou konstelaci, zdravotní postižení nebo znevýhodnění či naopak specifické nadání, národnostní nebo etnickou příslušnost, příslušnost k menšině, a to v souladu s jejich individuálními potřebami.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strategický plán vytváření inkluzivního prostředí školy

Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895/19

Strategický plán je možné stáhnou kliknutím zde nebo na obrázek  pod anotací 

Strategický plán vytváření inkluzivního prostředí školy byl zpracován Školním akčním týmem, působícím na ZŠ Chomutov, Na Příkopech 895/19 v rámci projektu Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství. Je strategickým dokumentem, který pokrývá krátkodobý (roční až dvouletý) časový horizont postupu školy směrem k budování inkluzivního vzdělávacího prostředí. Plán je především souborem stanovených cílů, opatření a aktivit, jejichž prostřednictvím se škola snaží vytvářet prostředí otevřené, přijímající, bezpečné, kooperující, kde je přirozená různorodost vnímána jako přínos a příležitost ke vzájemnému obohacení. Cílem je vytvoření podmínek pro společné vzdělávání všech dětí a maximální naplnění jejich vzdělávacího potenciálu, bez ohledu na jejich sociální situaci, náboženské vyznání, rodinnou konstelaci, zdravotní postižení nebo znevýhodnění či naopak specifické nadání, národnostní nebo etnickou příslušnost, příslušnost k menšině, a to v souladu s jejich individuálními potřebami.

                                                                                                       

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strategický plán vytváření inkluzivního prostředí školy

Základní škola Most, U Stadionu 1028

 Strategický plán je možné stáhnou kliknutím zde nebo na obrázek  pod anotací 

Strategický plán vytváření inkluzivního prostředí školy byl zpracován Školním akčním týmem, působícím na ZŠ Most, U Stadionu 1028 v rámci projektu Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství. Je strategickým dokumentem, který pokrývá krátkodobý (roční až dvouletý) časový horizont postupu školy směrem k budování inkluzivního vzdělávacího prostředí. Plán je především souborem stanovených cílů, opatření a aktivit, jejichž prostřednictvím se škola snaží vytvářet prostředí otevřené, přijímající, bezpečné, kooperující, kde je přirozená různorodost vnímána jako přínos a příležitost ke vzájemnému obohacení. Cílem je vytvoření podmínek pro společné vzdělávání všech dětí a maximální naplnění jejich vzdělávacího potenciálu, bez ohledu na jejich sociální situaci, náboženské vyznání, rodinnou konstelaci, zdravotní postižení nebo znevýhodnění či naopak specifické nadání, národnostní nebo etnickou příslušnost, příslušnost k menšině, a to v souladu s jejich individuálními potřebami.

 

                                                                                                         

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strategický plán vytváření inkluzivního prostředí školy

Základní škola u Říčanského lesa, Říčany, Školní 2400/4

 Strategický plán je možné stáhnou kliknutím zde nebo na obrázek  pod anotací 

Strategický plán vytváření inkluzivního prostředí školy byl zpracován Školním akčním týmem, působícím na ZŠ u Říčanského lesa v Říčanech, a to v rámci projektu Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství. Je strategickým dokumentem, který pokrývá krátkodobý (roční až dvouletý) časový horizont postupu školy směrem k budování inkluzivního vzdělávacího prostředí. Plán je především souborem stanovených cílů, opatření a aktivit, jejichž prostřednictvím se škola snaží vytvářet prostředí otevřené, přijímající, bezpečné, kooperující, kde je přirozená různorodost vnímána jako přínos a příležitost ke vzájemnému obohacení. Cílem je vytvoření podmínek pro společné vzdělávání všech dětí a maximální naplnění jejich vzdělávacího potenciálu, bez ohledu na jejich sociální situaci, náboženské vyznání, rodinnou konstelaci, zdravotní postižení nebo znevýhodnění či naopak specifické nadání, národnostní nebo etnickou příslušnost, příslušnost k menšině, a to v souladu s jejich individuálními potřebami.