Závěrečná konference

Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli, Vážení vedoucí pracovníci škol,

dovolte nám, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali na závěrečnou konferenci projektu Cesta k inkluzi, konanou ve dnech 28. a 29. 9. 2015 v Ústí nad Labem. Uvědomujeme si nepříznivé datum zahájení akce, avšak zajišťujeme zdarma ubytování a občerstvení (včetně oběda, společenského večera s rautem a coffeebreaků), které by Vám mohlo zpříjemnit setkání se světovými odborníky na poli inkluzivního vzdělávání. Celá akce bude provázena kolegy z řad ředitelů se zkušenostmi ze zahraničních stáží, případně tvorbou strategických plánů pro vytváření inkluzivního prostředí na školách. Nenechte si tuto událost ujít! Účast na konferenci bude potvrzena certifikátem podepsaným děkanem pedagogické fakulty UJEP, zaštiťujícím celou akci. Více informací a program naleznete níže.

 

Za realizační tým

Doc. PaedDr. Pavel Doulík, PhD., děkan Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem

Mgr. Ladislav Zilcher, garant projektu Cesta k inkluzi