Setkání na půdě Parlamentu ČR

 

 

Dne 16. 3. 2015 proběhlo setkání na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Jednalo se o konferenci na téma rovné příležitosti ve vzdělávání

 

Budete-li mít zájem dozvědět se více o této konferenci nebo jejím programu, necháváme nadále zveřejněný harmonogram celé akce:

 

8:30 – 9:00 Prezence
9:00 – 11:30 Zahájení. Úvodní slovo pronesl expert v oblasti rovných příležitostí dr. Zdeněk Svoboda, následně bylo slovo předáno zástupci MŠMT a Poslanecké sněmovny ČR, po jehož vystoupení dostali prostor v rozsahu 5 – 10 minut zástupci jednotlivých školských asociací. Ve zbytku proběhla otevřená diskuze na téma zvýšení rovných příležitostí ve vzdělávání, kdy mediátorem diskuze byl dr. Zdeněk Svoboda.
11:30 – 12:30 Obědová pauza.
12:30 – 14:30 Prezentace předních českých expertů na danou problematiku.
14:30 – 15:00 Svačinová pauza.
15:00 – 17:00 Prezentace zahraničního experta z oblasti inkluzivního vzdělávání + otevřená diskuze.
17:00 Ukončení konference.

Konference se konala pod záštitou projektu „Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“. Nositelem projektu je Pedagogická fakulta UJEP v rámci OP VK v oblasti podpory „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“.