Online konference


Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli, Vážení vedoucí pracovníci škol,

v tuto chvíli již proběhly všechny online konference a jsme velice rádi za Vaší hojnou účast na těchto konferencích. Pokud budete mít zájem se na zmíněné konference opět podívat, následně uvádím jejich přehled a odkaz na shlédnutí.

 

24.6.2015     Prezentující pan Allison Collis              Odkaz ke shlédnutí naleznete zde

25.6.2015     Prezentující paní Mark Penfold          Odkaz ke shlédnutí naleznete zde      

17.9.2015     Prezentující pan Mark Penfold           Odkaz ke shlédnutí naleznete zde

22.9.2015     Prezentující pan Mikael Risku            Odkaz ke shlédnutí naleznete zde

25.9.2015     Prezentující paí Sulochini Pather        Odkaz ke shlédnutí naleznete zde