DOTAZNÍK: UČITEL A ŽÁCI S ADHD

I. ÚDAJE O RESPONDENTOVI

let
let

II. INFORMOVANOST O ADHD

Vyberte u každého tvrzení jednu z možností, podle toho zda je tvrzení pravdivé či ne.

Číslo Tvrzení Odpověď
1 ADHD se vyskytuje asi u 15 % dětí školního věku.
2 ADHD je často důsledkem nevhodného výchovného působení rodičů.
3 Děti s ADHD se často nechají rozptylovat vnějšími podněty.
4 Dítě s ADHD se typicky chová lépe v přítomnosti otce než
v přítomnosti matky.
5 Diagnózu ADHD je možno přidělit pouze v případě, že se symptomy poruchy projevovaly již před 7. rokem života dítěte.
6 ADHD může být dědičná.
7 Jedním ze symptomů ADHD je fyzická krutost k ostatním lidem.
8 Antidepresiva jsou účinná při redukci symptomů ADHD u většiny dětí.
9 Mají-li děti s ADHD sedět, často se vrtí a ošívají.
10 Jako nejefektivnější se při péči o děti a ADHD jeví kombinace speciálně pedagogického přístupu učitele, poučeného přístupu rodičů a medikace dítěte.
11 Vysoké sebehodnocení a sebeúcta jsou pro děti s ADHD typické.
12 Je-li odborná péče o dítě s ADHD ukončena, pak se symptomy poruchy vrací pouze výjimečně.
13 I dospělé osobě může být přidělena diagnóza ADHD.
14 Děti s ADHD často kradou a ničí věci ostatních.
15 Stimulancia (např. Ritalin) užívaná při léčbě ADHD mohou mít vedlejší účinky, např. nespavost či nechutenství.
16 Hlavní symptomy ADHD jsou porucha pozornosti a impulzivita / hyperaktivita.
17 Symptomy deprese se u dětí s ADHD vyskytují častěji než u dětí bez ADHD.
18 Individuální psychoterapie je u většiny dětí s ADHD dostatečnou léčbou.
19 Většina dětí s ADHD z poruchy "vyroste" a v dospělosti jsou bez obtíží.
20 U dětí s těžkým stupněm ADHD je vhodné zahájit léčbu nejprve medikací a  až poté přistoupit ke kognitivně - behaviorální terapii.
21 Aby mohla být dítěti přidělena diagnóza ADHD, musí se symptomy ADHD projevovat alespoň ve dvou různých prostředích, např. doma a ve škole.
22 Je-li dítě s ADHD schopno se hodinu a více soustředěně věnovat hraní počítačových her, pak je schopno se stejně dlouho soustředěně věnovat i  školní práci a plnění svých úkolů.
23 Diety s omezením cukru a potravinových aditiv jsou při redukci symptomů ADHD účinné.
24 Diagnóza ADHD je důvodem k zařazení dítěte do speciální školy.
25 Stimulancia jsou nejvíce užívanou medikací dětí s ADHD/ADD.
26 Děti s ADHD mají často potíže s organizací a plněním svých úkolů
a povinností.
27 Děti s ADHD mají více problémů v nových než v běžných situacích.
28 Pediatr může podle určitých specifických fyzických znaků u dítěte diagnostikovat ADHD.
29 ADHD se u dětí školního věku vyskytuje stejně často u dívek
i u chlapců.
30 U velmi malých dětí (mladších 4 let) se chování dětí s ADHD výrazně liší od chování vrstevníků bez ADHD.
31 Děti s ADHD se výrazněji odlišují od dětí bez poruchy ve výuce než ve volnočasových aktivitách.
32 Většina dětí s ADHD selhává ve školní práci.
33 I děti bez ADHD pocházející z nevhodného rodinného prostředí mohou vykazovat symptomy odpovídající symptomům ADHD.
34 Kognitivně-behaviorální/psychologická intervence je u dětí s ADHD primárně zaměřena na redukci symptomů poruchy pozornosti.
35 Elektroterapie (např. léčba elektrickými šoky) je v těžkých případech ADHD účinná.
36 Péče o děti s ADHD primárně zaměřená na tresty je při redukci symptomů poruchy nejúčinnější.

III. DOPORUČENÍ PRO PRÁCI S DĚTMI S ADHD VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ

V prvním sloupci tabulky vyberte vhodnost doporučení pro použití ve vzdělávání dětí s ADHD.

Ve druhém sloupci tabulky vyberte, jak často toto doporučení používáte.

Doporučení Vyjádření vhodnosti Četnost      použití      

 

Děkujeme za Váš čas! Pomohli jste dobré věci.