DOTAZNÍK: UČITEL A ŽÁCI S ADHD

I. ÚDAJE O RESPONDENTOVI

let
let

II. INFORMOVANOST O ADHD

Vyberte u každého tvrzení jednu z možností, podle toho zda je tvrzení pravdivé či ne.

Číslo Tvrzení Odpověď
1 ADHD se vyskytuje asi u 15 % dětí školního věku.
2 ADHD je často důsledkem nevhodného výchovného působení rodičů.
3 Děti s ADHD se často nechají rozptylovat vnějšími podněty.
4 Dítě s ADHD se typicky chová lépe v přítomnosti otce než
v přítomnosti matky.
5 Diagnózu ADHD je možno přidělit pouze v případě, že se symptomy poruchy projevovaly již před 7. rokem života dítěte.
6 ADHD může být dědičná.
7 Jedním ze symptomů ADHD je fyzická krutost k ostatním lidem.
8 Antidepresiva jsou účinná při redukci symptomů ADHD u většiny dětí.
9 Mají-li děti s ADHD sedět, často se vrtí a ošívají.
10 Jako nejefektivnější se při péči o děti a ADHD jeví kombinace speciálně pedagogického přístupu učitele, poučeného přístupu rodičů a medikace dítěte.
11 Vysoké sebehodnocení a sebeúcta jsou pro děti s ADHD typické.
12 Je-li odborná péče o dítě s ADHD ukončena, pak se symptomy poruchy vrací pouze výjimečně.
13 I dospělé osobě může být přidělena diagnóza ADHD.
14 Děti s ADHD často kradou a ničí věci ostatních.
15 Stimulancia (např. Ritalin) užívaná při léčbě ADHD mohou mít vedlejší účinky, např. nespavost či nechutenství.
16 Hlavní symptomy ADHD jsou porucha pozornosti a impulzivita / hyperaktivita.
17 Symptomy deprese se u dětí s ADHD vyskytují častěji než u dětí bez ADHD.
18 Individuální psychoterapie je u většiny dětí s ADHD dostatečnou léčbou.
19 Většina dětí s ADHD z poruchy "vyroste" a v dospělosti jsou bez obtíží.
20 U dětí s těžkým stupněm ADHD je vhodné zahájit léčbu nejprve medikací a  až poté přistoupit ke kognitivně - behaviorální terapii.
21 Aby mohla být dítěti přidělena diagnóza ADHD, musí se symptomy ADHD projevovat alespoň ve dvou různých prostředích, např. doma a ve škole.
22 Je-li dítě s ADHD schopno se hodinu a více soustředěně věnovat hraní počítačových her, pak je schopno se stejně dlouho soustředěně věnovat i  školní práci a plnění svých úkolů.
23 Diety s omezením cukru a potravinových aditiv jsou při redukci symptomů ADHD účinné.
24 Diagnóza ADHD je důvodem k zařazení dítěte do speciální školy.
25 Stimulancia jsou nejvíce užívanou medikací dětí s ADHD/ADD.
26 Děti s ADHD mají často potíže s organizací a plněním svých úkolů
a povinností.
27 Děti s ADHD mají více problémů v nových než v běžných situacích.
28 Pediatr může podle určitých specifických fyzických znaků u dítěte diagnostikovat ADHD.
29 ADHD se u dětí školního věku vyskytuje stejně často u dívek
i u chlapců.
30 U velmi malých dětí (mladších 4 let) se chování dětí s ADHD výrazně liší od chování vrstevníků bez ADHD.
31 Děti s ADHD se výrazněji odlišují od dětí bez poruchy ve výuce než ve volnočasových aktivitách.
32 Většina dětí s ADHD selhává ve školní práci.
33 I děti bez ADHD pocházející z nevhodného rodinného prostředí mohou vykazovat symptomy odpovídající symptomům ADHD.
34 Kognitivně-behaviorální/psychologická intervence je u dětí s ADHD primárně zaměřena na redukci symptomů poruchy pozornosti.
35 Elektroterapie (např. léčba elektrickými šoky) je v těžkých případech ADHD účinná.
36 Péče o děti s ADHD primárně zaměřená na tresty je při redukci symptomů poruchy nejúčinnější.

III. DOPORUČENÍ PRO PRÁCI S DĚTMI S ADHD VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ

V prvním sloupci tabulky vyberte vhodnost doporučení pro použití ve vzdělávání dětí s ADHD.

Ve druhém sloupci tabulky vyberte, jak často toto doporučení používáte.

Doporučení Vyjádření vhodnosti Četnost      použití      

 

Děkujeme za Váš čas! Pomohli jste dobré věci.

 

ESF logoEU logoMŠMT logoOPVPK logoUJEP logo

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ