DOTAZNÍK: ZŘIZOVATEL - PŘEKÁŽKY

Cílem dotazníku je na základě výzkumné sondy získat hromadná data k vyhodnocení reality inkluzivního vzdělávání v ČR v rámci projektu OPVK: CESTA K INKLUZI a statisticky vyhodnocená data publikačně zpřístupnit všem zájemcům z řad aktérů procesu inkluze.

  mateřské školy základní školy střední školy
1. Typ zřizovaných škol: MŠ spec. 1. st. 2. st. speciální uč. obory uč.obory s maturit. SŠ spec.
2. Počet zřizovaných škol dle typů:
let
a)
b)
c)
a) za výrazně pro-inkluzivně orientované?
b) za méně inkluzivně orientované?
c) za neinkluzivní?
Pokud jste zaškrtli ANO, uveďte jejich počet:
a) kvalitě profesní přípravy učitelů
b) zkušenostech a délce praxe učitelů
c) materiálních a finančních podmínkách školy
d) úrovni poradenství (SPC, PPP, …)
e) spolupráci rodiny
f) na rodinné politice státu (u soc. znevýhodněných žáků)
g) jiné (rozveďte):
a) povinnou docházku dětí do MŠ?
b) provázání výplaty sociálních dávek rodičů na docházku a prospěch žáků ve škole?
c) zavedení minimálně jednoho asistenta pedagoga na třídu?
a) povinnou docházku dětí do MŠ?
b) podmínění výplaty příspěvků na péčci na docházku a prospěch žáků ve škole?
c) zavedení minimálně jednoho asistenta pedagoga na třídu
a) MŠ
b) ZŠ
c) SŠ
a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
c)
a) velký počet žáků ve třídách
b) nedostatečné kompetence učitelů k výuce žáků se SVP
c) nedostatek asistentů pedagoga
d) materiální a finanční nedostatečnost
e) nedostatečné školské poradenství
f) pro-segregační tlak rodičovské veřejnosti
g) neochotu učitelů přidělávat si práci
h) neochotu rodiny spolupracovat se školou
ch) nedostatečné pravomocí učitelů/ředitelů
i) jiné (doplňte):
a)
b)
c)

 

Děkujeme za Váš čas! Pomohli jste dobré věci.