Počítáme

Kolik míčů jsi chytil?

Umíš už správně počítat? Pojď si své dovednosti vyzkoušet na fotbalové hře!

Číselný fotbálek