Harmonogram připravovaných stáží

návštěva Hardwick Primary School
V tuto chvíli nejsou naplánované další zahraniční stáže, jelikož projekt je již u konce. Věříme, že jste byli spokojeni s realizovanými zahraničními stážemi.