Itineráře z již proběhlých akcí

observace při hodině hudební výchovy Elisenvaaran lukio
Stáž v Anglii ve dnech 19. - 23. 5. 1015 (Derby)
Stáž v Anglii ve dnech 11. - 15. 5. 1015 (Leicester, Londýn)
Stáž ve Finsku ve dnech 3. - 7. 5. 2015 (Rovaniemi)
Stáž ve Finsku ve dnech 4. - 8. 5. 2015 (Rovaniemi)
Stáž ve Finsku ve dnech 7. - 14. 3. 2015 (Oulu, Rovaniemi)
Stáž ve Finsku ve dnech 18. - 23. 1. 2015 (Helsinky, Turku)
Stáž ve Finsku ve dnech 19. - 24. 10. 2014 (Turku)
Stáž v Anglii ve dnech 1. - 6. 11. 2014 (Derby)
Stáž ve Finsku ve dnech 1. - 5. 12. 2014 (Helsinky)
Stáž v Anglii ve dnech 2. - 6. 12. 2014 (Milton Keynes)

Stáž v Anglii ve dnech 19. - 23. 5. 2015 (Derby)

Úterý 19.5.2015
Organizační schůzka s českou mediátorkou Lenkou Nečasovou

Středa 20.5.2015
Návštěva školy Hardwick Primary School, organizační setkání s pí. Field, náslechy v hodinách, rozhovory s vyučujícími, prohlídka školy.

Čtvrtek 21.5.2015
Návštěva školy Hardwick Primary school, náslechy v hodinách, workshop za účasti pí. Silk, koordinátorky výuky žáků se specifickými poruchami učení.

Pátek 22.5.2015
Návštěva školy Hardwick Primary School, účast na slavnostním předávání ocenění žákům, workshop se zástupkyní Randhir Sandhu a paní Cooper. Předmětem prezentace a následné diskuze byl především vzdělávací program.

Sobota 23.5.2015
Závěrečná evaluační schůzka

 

 

 

 

 

 

Stáž v Anglii ve dnech 11. - 15. 5. 2015 (Leicester, Londýn)

Pondělí 11.5.2015
Organizační schůzka s českou mediátorkou Janou Mikuleckou

Úterý 12.5.2015
Návštěva školy Babington Community College, Strasbourg Drive, Beamount Leys, Leicester, LE4 OSZ: ředitel školy: Mrs: Denise Newsone. Nejvíce se nám věnoval pan Mark Penfold.

Středa 13.5.2015
Návštěva školy Babington Community College - schůzka se zástupkyní ředitele, observace při výuce, rozhovor s učiteli.

Čtvrtek 14.5.2015
Návštěva školy Berrymede Junior School, Osbourne Road, Action, London, W3 8SJ. Reditelka školy? Mrs. Lubna Khan.

Pátek 15.5.2015
Závěrečná evaluační schůzka s českou mediátorkou Janou Mikuleckou

 

Stáž ve Finsku ve dnech 4. - 8. 5. 2015 (Rovaniemi)

Pondělí 4.5.2015

Organizační schůzka s českou mediátorkou Klárou Černou

Úterý 5.5.2015
Návštěva Korkalovaaren Peruskoulu. Ředitel Heikki Ervast.

Středa 6.5.2015 + čtvrtek 7.5.2015
Návštěva Artic Circl Secondary school, ředitel Hannu Virkkunen, zahr. mediátor Mohamed Ezzine.

Pátek 8.5.2015
Evaluační schůzka s českou mediátorkou Klárou Černou

 

 

 

 

Stáž ve Finsku ve dnech 3. - 7. 5 2015 (Rovaniemi)

Neděle 3.5.2015

Organizační schůzka s českou mediátorkou Michaelou Rusňákovou

Pondělí 4.5.2015

Návštěva Korkalovaaran Peruskoulu, ředitel Heikki Ervast.

Úterý 5.5.2015

Návštěva Korkalovaaran Peruskoulu, ředitel Heikki Ervast.

Středa 6.5.2015

Návštěva Artic Circle Secondary school, ředitel Hannu Virkkunen. Zahraniční mediátor Mohamed Ezzine.

Čtvrtek 12.3.2015

Závěrečná evaluační schůzka s ostatními účastníky stáže.

 

 

Stáž ve Finsku ve dnech 7. - 14. 3 2015 (Oulu, Rovaniemi)

Sobota 7.3.2015
Odlet z Prahy do Helsinek a následně do Oulu (hotel Omena)

Neděle 8.3.2015

Návštěva otužileckých závodů v zamrzlém moři, procházka městem - organizační schůzka s českou mediátorkou.

Pondělí 9.3.2015

Návštěva školy Artic Circle Sencondary School pod vedením ředitele Hannu Virkunnenem - krátká prezentace školy ze strany ředitele, observace při výuce, rozhovor s učiteli, prezentace o podpůrném systému škol ze strany ředitele.

Úterý 10.3.2015

Návštěva školy Artic Circle Sencondary + Nivaravaan primary School pod vedením jiného ředitele. Taktéž zde proběhla observace, rozhovorys učiteli a s vedením školy + náhled do tříd. 

Středa 11.3.2015

Návštěva školy Korkalovaaran peruskoulu  pod vedením ředitele Heikki Ervasta. Program: prezentace finského systému, debata s vyučujícími učiteli, seznámení s prostory školy, náhled do prostor pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, rozdělení skupiny do jednotlivých výukových hodin (Fy, Vv, Finština, atd..)

Čtvrtek 12.3.2015

Návštěva školy Korkalovaaran peruskoulu  pod vedením ředitele Heikki Ervasta: Program: rozdělení do jednotlivých výukových hodin (vaření, M, Finština, atd), debata s ředitelem školy, výměna zkušeností. Návštěva sobí farmy.

Pátek 13.3.2015

Návštěva školy Korkalovaaran peruskoulu  pod vedením ředitele Heikki Ervasta: Program:rozdělení do jednotlivých výukových hodin (vaření, M, Finština, atd), porovnání obou systémů

Stáž ve Finsku ve dnech 18. - 23. 1. 2015 (Helsinky, Turku)

Itinerář:

Pondělí 19.1.2015
Návštěva školy Havukosken koulu - schůzka se speciálním pedagogem, observace při výuce, rozhovor s učiteli, schůzka s několika členy studentské rady.

Úterý 20.1.2015
Informační a organizační schůzka s českou mediátorkou - přejezd do Turku - organizační schůzka se zahraniční mediátorkou.

Středa 21.1.2015
Návštěva školy Valkeavuoren koulu - schůzka se zástupkyní ředitele, observace při výuce, rozhovor s učiteli.

Čtvrtek 22.1.2015
Návštěva školy Kyrön koulu - schůzka s ředitelem, observace př výuce, rozhovor s učiteli.

Návštěva školy Elisenvaaran koulu - schůzka s ředitelem, observace při výuce, rozhovor s učiteli.

Pátek 23.1.2015
Závěrečná evaluační schůzka s českou mediátorkou

 

Stáž ve Finsku ve dnech 1. - 5. 12. 2014 (Helsinky)

Itinerář:

Pondělí 1.12.2014
informační schůzka s českou mediátorkou, informační schůzka s finskou mediátorkou

Úterý 2.12.2014
Návštěva školy Havukosken koulu ve Vantaa – schůzka s ředitelem, observace ve třídách, rozhovory s vyučujícími

Středa 3.12.2014
Návštěva školy Itakeskuksen peruskoulu – schůzka s ředitelkou, observace ve třídách, rozhovory s vyučujícími

Čtvrtek 4.12.2014
Kytöpuiston koulu ve Vantaa – observace ve třídách, rozhovory s učiteli

Pátek 5.12.2014
Závěrečná evaluační schůzka s českou mediátorkou

 

 

Stáž v Anglii ve dnech 2. - 6. 12. 2014 (Milton Keynes)

Itinerář:

Úterý 2.12.2014
Informační schůzka s českou mediátokou

Středa 3.12.2014
Návštěva škol Chestnuts a Drayton Park - schůzka s ředitelkou, rozhovory s vyučujícími, schůzka s vedením školy

Čtvrtek 4.12.2014
Návštěva školy Lord Grey - schůzka se zástupkyní, observace ve třídách, rozhovory s vyučujícími

Pátek 5.12.2014
Návštěva školy Chestnuts - schůzka se zástupkyní, observace ve třídách, rozhovory s vyučujícími

Sobota 6.12.2014
Závěrečná evaluační schůzka s českou mediátorkou

Stáž ve Finsku ve dnech 19. - 24. 10. 2014 (Turku)

Itinerář:

Neděle 20.10.2014
informační schůzka s českou mediátorkou, informační schůzka s finskou mediátorkou

Pondělí 21.10.2014
Návštěva školy Elisenvaraan koulu – schůzka s ředitelem, observace ve třídách, rozhovory s vyučujícími

Úterý 22.10.2014
Návštěva školy Elisenvaraan lukio – schůzka s ředitelkou, observace ve třídách, rozhovory s vyučujícími

Středa 23.10.2014
Kyrön koulu – observace ve třídách, rozhovory s učiteli
Závěrečná evaluační schůzka s ředitelem Elisenvaaran koulu

Čtvrtek 24.10.2014
Závěrečná evaluační schůzka s českou mediátorkou

 


Stáž v Anglii ve dnech 1. - 6. 11. 2014 (Derby)

Itinerář:

Neděle 2.11.2014
Informační schůzka s českou mediátokou

Pondělí 3.11.2014
Návštěva školy Arboretum Primary School - schůzka s ředitelkou, rozhovory s vyučujícími, schůzka s vedením školy

Úterý 4.11.2014
Návštěva školy Arboretum Primary School - schůzka se zástupkyní, observace ve třídách, rozhovory s vyučujícími

Středa 5.11.2014
Návštěva školy Hardwick Primary School - schůzka se zástupkyní, observace ve třídách, rozhovory s vyučujícími

Čtvrtek 6.11.2014
Závěrečná evaluační schůzka s českou mediátorkou