Vedení projektu

Mgr. Ladislav Zilcher
Garant projektu
Mgr. Jana Mikulecká
Koordinátor projektu
doc. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D.
Odborný garant výstupů
Nataša Hodná
Finanční manager

Ing. Jelena Medunová
Administrátor projektu