Pomozte vylepšit současný stav vzdělávacího systému

Jak již název projektu říká, snažíme se jít cestou od od segregace k pozitivní diverzitě ve školství a tedy maximálně zaměřit na rovné příležitosti žáků na školách. Snažíme se všem vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení ve všech třinácti krajích (mimo Pražského) nabídnout:

  • Vzdělávací akce zaměřené na podporu proinkluzivního nastavení školy. Akce jsou spojené s občerstvením a ubytováním.
  • Zahraniční stáže ve Finsku a Velké Británii, včetně cestovného, ubytování, kapesného a tlumočnického servisu.
  • Finanční podporu zacílenou na pedagogické pracovníky.
  • Workshopy zaměřené na výměnu zkušeností.

Aby naše úsilí bylo maximálně zacílené, prosíme Vás o vyplnění krátkého dotazníku uvedeného níže. Vyplnění Vám zabere maximálně 10-15 minut ovšem pro nás se bude jednat o velice cenné informace, které mohou mít nemalý dopad na naše společná setkání. Děkujeme.