Cvičení I.

Zde je prvních 6 cvičení, která otestují, jak dobře zvládáš český jazyk a jeho gramatické nástrahy ;)