Člověk a příroda – chemie, fyzika, zeměpis, přírodopis

Fyzika - Elektřina VI.

Magnetické jevy a střídavý proud
 

Fyzika - Elektřina V.

Měřidla a měření
 

Fyzika - Elektřina IV.

Vedení elektrického proudu v plynech a vákuu
 

Fyzika - Elektřina III.

Zde se dozvíš o vodivosti kovů a o tom, jak proudí proud v kapalinách
 

Fyzika - Elektřina II.

Náboje v klidu a náboje v pohybu
 

Fyzika - Elektřina I.

Poznej slavné vědce, kterým vděčíme nejen za světlo =)
 

Fyzika - Magnetismus

Co vše víš o magnetech a jejich vlastnostech..?
 

Fyzika - Změna skupenství látek

10 otázek, které se týkají skupenství látek
 

Chemie - Kovy a nekovy

Setkáváš se s těmito látkami každý den, každou minutu, a přesto o nich moc nevíš...
 

Chemie - Hry - pexeso

Zábavné pexeso na procvičení uhlovodíků a halogenderivátů =)
 

Chemie - Hry

Zde najdeš různé hry, které tě zábavnou formou poučí o zákonech chemie
 

Chemie - Beketova řada prvků

Mnemotechnická pomůcka ;)
 

Chemie - Redoxní rovnice

Co se děje s volnými elektrony..?
 

Chemie - Vazby atomu

Některé témata z hodin chemie jsou dost zrádná. Zde si osvěžíš znalosti atomových vazeb =)
 

Chemie - Periodická tabulka prvků

Nepříliš oblíbené téma zábavnější formou =)
 
Strana: [1]  [2]