Chemie - Molekuly, atomy a vlastnosti vody

Molekuly a Atomy
Atomy

 • jsou nejmenší částice tvořící prvek
 • slučují se a vytvářejí molekuly
 • jsou tvořeny jádrem obklopených záporně nabitými částicemi zvanými prvek

Molekula
 • nejmenší jednotky nějaké látky
 • jsou velice malé a jsou drženy pohromadě velkými silami podobnými gravitační síle

Každá látka může existovat ve třech stavech:
 • plynném
 • kapalném
 • pevném

V PEVNÝCH látkách mají molekuly malou energii a udržují se pohromadě.
V KAPALNÝCH mají molekuly dost energie a kmitají. Drží se při sobě, ale jedna ke druhé se může volně pohybovat.
V PÁŘE mají molekuly dostatek energie, aby zcela překonaly síly působící mezi nimi. Oddělené molekuly vytvářející vodní páru smísí se se vzduchem.

ZVLÁŠTNÍ VLASTNOSTI - VODA:
 1. pod O°C se tvoří led, který chrání vodu před mrazivým vzduchem a nejteplejší voda je u dna, kde zůstavají ryby (4 °C).
 2. mezi O – 4 stup.Celsia – je voda řidší než teplejší voda
 3. nad 4 stup.Celsia – se ochlazuje

 

Stavba atomu