Chemie - Redoxní rovnice

Redoxní rovnice se liší od normálních chemických rovnic (bez redoxních změn) tím, že se u některých atomů mění oxidační číslo.

  • U části atomů se oxidační číslo zvyšuje - dochází k oxidaci. 
  • U části atomů dochází k redukci - oxidační číslo se snižuje. 

Snižování oxidačního čísla je způsobeno přijímáním elektronů do obalu atomu a zvyšování oxidačního čísla je způsobeno naopak jejich odevzdáváním.

 

Platí, že elektrony se nikam neztrácejí, takže počet přijatých elektronů se rovná počtu odevzdaných elektronů.

Postup při řešení rovnic krok za krokem
Vyčíslování chemických rovnic má svá pravidla, která je nutno dodržovat. Tady jsou:

 

  • Počet atomů určitého prvku, musí být na levé i pravé straně stejný.
  • Postupujeme od látek, jejichž počet známe, k látkám, jejichž počet neznáme.

 

Speciálně pro redoxní rovnice platí, že:

 

  • Počet odevzdaných elektronů při oxidaci se musí rovnat počtu přijatých elektronů při redukci.

 

Speciálně pro iontové rovnice a redoxní rovnice v iontovém tvaru platí, že:

 

  • Celkový náboj na levé straně se musí rovnat celkovému náboji na pravé straně.

 

Co je dále dobré vědět:

 

  • Počet molekul potažmo molů může být na pravé a levé straně odlišný.
  • Hmotnost produktů (látka na pravé straně) je vždy rovna hmotnosti reaktantů (látky na levé straně).

 

Redoxní rovnice - videa 

 

A pokud si troufáš, procvič si své znalosti ZDE.