Fyzika - Změna skupenství látek

1. Mimozemšťané přepadli agentku Scullyovou, nacpali ji do létajícího talíře a odstartovali někam směrem k planetě Pluto. Označte druhy energie, které náleží k létajícímu talíři, jenž právě odstartoval.

vnitřní energie = teplo 
kinetická energie = pohybová energie

ne - polohová energie pružnosti (tu má například pružina)

gravitační polohová energie = poloha v gravitačním poli zemské přitažlivosti

energie záření = sluneční energie

tepelná energie = ano

2. „Je čas dát si něco menšího“, řekl Pú a spořádal sklenici medu. Označte, k jakým proměnám energií došlo v Púově bříšku.

+  Chemická energie medu se proměnila v tepelnou energii Púova těla. 
-  Tepelná energie medu se proměnila ve vnitřní energii Púových končetin. 
+  Chemická energie medu se proměnila v pohybovou energii Púova těla. 
-  Gravitační polohová energie medu se proměnila v elektrickou energii. 
-  Kinetická energie medu se proměnila v energii záření Púových oči.

3. Představte si dva domy stejných rozměrů, které jsou vytápěné elektrickými kamny se stejným výkonem. Jeden dům je ale ze dřeva, druhý je z kamene. Ve kterém domě bude větší chladno? Vyberte správné odpovědi. 
V dřevěném domě, protože dřevo vede teplo lépe než kámen. 

 • V kamenném domě, protože kámen je horší izolační materiál než dřevo. 
 • V kamenném domě, protože kámen vede teplo lépe než dřevo. 

V dřevěném domě, protože dřevo se brání chladu hůře než kámen.

 

4. Proč se staví domy z dutých cihel? Vyberte správné odpovědi. 

 • Aby stěny domu hůře vedly teplo. 
 • Aby byly stěny domu lehké. 
 • Aby dům dobře větral. 
 • Aby vzduch v dutých místech cihly izoloval dům od venkovních teplot. 
 • Aby se ušetřilo na materiálu.

 

5. Proč je dřevo na dotek „teplé“ a železo naopak „studené“, i když je okolní teplota stále stejná? Vyberte správné odpovědi. 

 • Protože má dřevo horší tepelnou vodivost než železo a hůře odvádí tělesnou teplotu naší ruky. 
 • Protože je dřevo lepší tepelný vodič než železo a lépe odvádí tělesnou teplotu naší ruky. 
 • Protože má železo horší tepelnou vodivost než dřevo a hůře odvádí tělesnou teplotu naší ruky. 
 • Protože je železo lepší tepelný vodič než dřevo a lépe odvádí tělesnou teplotu naší ruky. 
 • Protože je železo horší tepelný izolant než dřevo a hůře izoluje tělesnou teplotu naší ruky. 
 • Protože je dřevo horší tepelný izolant než železo a hůře izoluje tělesnou teplotu naší ruky.

 

6. Harry Potter dostal na hodině lektvarů za úkol uvařit elixír mládí. V kotlíku mu to však začalo vřít tak strašným způsobem, že za chvíli nebylo ve třídě vidět pro samou vodní páru ani na krok. Je toto tvrzení fyzikálně správné? --> Není. Vodní pára nemůže bránit ve vidění, protože sama není vidět. To, co se zde nazývá párou, jsou ve skutečnosti mikroskopické kapičky vody.
Vodní pára je neviditelná voda. 
Nejrychleji se voda vypařuje při varu. Myslíte si, že při varu vody v čajové konvici je unikající vodní pára vidět? Pozorně se dívejte při prudkém varu na ústí konvičky proti černému pozadí. Co pozorujete? Změřte teplotu vodní páry unikající z ústí konvičky.

Bílý mlžný proud, který se objevuje o kousek dál od hrdla, už není vodní pára. Jsou to nepatrné vodní kapičky, ve které plynná voda znovu zkapalnila. Podobně i bílé obláčky a černé mraky na obloze jsou tvořeny maličkými vodními kapkami a ledovými krystalky, ne vodní párou.

Bílý mlžný proud, který se objevuje o kousek dál od hrdla, už není vodní pára. Jsou to nepatrné vodní kapičky,

7. Sam a Frodo byli při přechodu Železných hor už notně promrzlí a z řídkého vzduchu se jim motala hlava. Sam se rozhodl, že udělá čaj pro zahřátí. Za chvíli už v kotlíku vesele bublala voda, ale Samovi se zdálo, že pořád není dost horká. Čím to?

Oheň má na horách kvůli nízkému atmosférickému tlaku menší výhřevnost.

 

8. „Za hodinu přijdou hosti na oběd, musím si vzít na vaření „Papiňák“, povídala teta Běta a začala chystat pohoštění. Proč vařila jídlo v Papinově hrnci?
Protože se při vyšším tlaku v hrnci bude voda vařit při vyšší teplotě a jídlo bude rychleji uvařené.
Při vysokém tlaku je větší výhřevnost.

9. Částice nejsou uspořádány pravidelně v _____ . 
 krystalických látkách 

 amorfní látce 

a v kovech

10. Voda má největší hustotu při teplotě 4°C. Tuto vlastnost nazýváme _____ . 
= anomálie vody (správně by se dalším ochlazováním měla pořád ještě hustota zvětšovat a objem zmenšovat, ale zmrzlá voda v lahvi láhev roztrhne.