Chemie - Atom

Atomová jádra

1. Atom se skládá z atomového jádra a elektronového obalu

 

 


2. Atomové jádro obsahuje protony a neutrony

 

 

 

3. Obal atomu obsahuje elektrony

 

 

 

 

4. Celkový elektrický náboj atomu je neutrální 

 

 

 

 

5. Jádro je drženo pohromadě jadernými silami.

 

 

 

6. Jaderná síla je velká a působí na velmi krátké vzdálenosti

Jaderné síly jsou sice silné, ale mají jen velmi omezený dosah. Klesají přibližně se sedmou mocninou vzdálenosti a jsou omezeny v podstatě pouze na jádro atomu, slabá jaderná síla nepokrývá ani celé jádro.

 

 

7. Protonové číslo elektricky neutrálního atomu udává počet protonů i elektronů.
Obrázek¨

 

 

 

8. Protony a neutrony nazýváme nukleony

 

A - NUKLEONOVÉ ČÍSLO (POČET PROTONŮ + NEUTRONŮ)
Z - PROTONOVÉ ČÍSLO (POČET PROTONŮ A ELEKTRONŮ)

Prvky periodické soustavy jsou seřazeny podle protonového čísla. To nám však neprozradí počet neutronů v jádře atomu. Proto je zavedeno ještě tzv. nukleonové číslo.

 

9. Mají-li dva atomy stejné protonové číslo, ale různé nukleonové číslo, jsou to
izotopy.

10. Izotopy jednoho prvku jsou látky, které mají shodný počet protonů a různý počet neutronů.