Ludvík XIV

 Ludvík XIV., mocný panovník, nazývaný také „Král Slunce“. Dominantní vládce, před jehož vůlí se skláněli i ti nejvýznačnější šlechtici. Smyslný muž, jehož nedokázala příliš dlouho uspokojovat žádná milenka. Ludvík hledal během svého dlouhého bouřlivého života nádheru ve všem. V lásce, v boji i v umění. Na, ve své době neznámém, místě nechal vybudovat velkolepý zámek Versailles, který měl svou nádherou zastínit všechny podobné stavby na světě.

Začalo to v močálech. Sedmadvacetiletý Ludvík se rozhodl postavit svůj nový palác na místě zamořeném komáry, poblíž tehdy bezvýznamného venkovského městečka Versailles. Ludvíka vedly k výběru Versailles sentimentální důvody. Jeho otec tu měl totiž starý lovecký zámeček, v jehož okolí si v dětství hrál a lovil.

Ludvíkovi se začalo říkat král slunce, poněvatž si dal slunce do svého znaku, rád se bavil a věnoval kultuře. Král se také oženil, jeho ženou se stala Marie Tereza Habsburská, sňatek byl pro něj politicky velmi přínosný. S Marii Terezou se Ludvíkovi narodilo celkem šest dětí, nemanželských dětí měl deset.

Za jeho vlády se poměry ve Francii zlepšily, ale i tak mělo jeho panování značné stinné stránky. Ludvík vedl nákladné a nepříliš úspěšné války, a také často zasahoval proti protestantům, a snažil se je dotunit přestoupit na římskokatolickou víru, což si vynutilo uprchnutí dvěstě tísíců protestantů ze země. Král žil velmi pohodlný a přepychový život, také nechal ve Versailles vybudovat nadmíru skvostný zámek.

Ludvík vládl 72 let, avšak za tu dobu ztratil veškerý respekt poddaných. Zemřel 1. září roku 1715 ve Versailles ve věku 76 let osamělý a bez přátel.