Zdvojené souhlásky

1. Předpony + kořen
bez|zubý, od|dálit, nej|jasnější, ale ne|jasnější

 

 

2. -šský --> -šští

krkonošský – krkonošští, lotyšský - lotyšští

ale

-ský --> -ští

ruský – ruští, arabský -arabští

ruština, arabština, lotyština

 

 

3. -ný -ní u příd. jmen

kámen - kamenný (základové podst. jm. končí na n)

jeskyně – jeskynní

ale

sklo – skelný, dřevo –dřevěný

 

 

4. Jedno n – od názvů zvířat
sloní, vraní, havraní, jelení (přípona -í)

 

 

5. ranní káva – skutečně ráno
ale raný salát, třešně, brambory (raný znamená brzy, časně zjara)
rané dětství – časné

 

 

6. Před -ík -ice -ina jedno n
ceník, vinice, cenina

 

 

7. Odvozená slova -nn-
čin – činný – činně – činnost
vina – povinný – povinně – povinnost
den – denní – denně – rovnodennost

 

 

8. Další souhlásky:

racci (racek), v pecce (pecka), půllitr, čtyrruční i čtyřruční, měkký, babiččin (k č + in)

 

 

Pár rad na konec! ;)

1. Ustálená spojení a složená slova: Anna, leccos, půllitr, dvojjazyčný
2. Předpony: rozzlobený, nejjasnější, oddálit, bezzubý
3. Přípony: babiččin, kukaččí
4. Skloňování: racci, na pícce, zlomme! (zlomit)
5. Odvozování:
- pokud v základovém tvaru slova je souhláska n => nn v ostatních tvarech
Např. den => denní => denně; vina => povinný => povinně => povinnost


! JEDNO -n- se píše:
- před příponou -ík, -ina, -ice, -ěný
např. ceník, slanina, vinice, lněný
- u přídavných jmen odvozených od názvů zvířat
např. sloní, jelení

 

CHYTÁKY
vinný člověk X jsi vinen
plátno => plátěný
nejjistější soutěžící X nejistější chůze
nejjasnější ráno X nejasnější dopis
nejjedovatější houby X nejedovaté houby
poddaný rolník X podaná ruka
ranní zprávy X rané brambory (brzy vyrostou)

kořenná vůně (kořen) X kořeněný salát (koření)

 

Cvičení na závěr =)