Gramatika - výklad, hry

Zdvojené souhlásky

Problematika zdvojených souhlásek je zde jednoduše vysvětlena a na konci si své znalosti můžeš ověřit pomocí cvičeních =)
 

Mně nebo mě..?

Pár rad, které ti pomohou si lépe zapamatovat tuto zapeklitou gramatiku!
 

Shoda podmětu s podmětem - shrnutí

Velmi stručné shrnutí neoblíbené gramatiky ;)
 

Větné členy - shrnutí

Krátké shrnutí větných členů a jejich rozdělení =)
 

Poetismus

Co ti říkají jména jako Vítězslav nezval či Jaroslav Seifert..?
 

Větné členy - podmět

Jak může být vyjádřen podmět..?
 

Velká písmena

Nemáš jasno v tom, kde psát velká písmena?
 

Tvarosloví

Jaké slovní druhy v našem rodném jazyce rozeznáváme a jak je dělíme? Pojď si to vše s námi zopakovat =)
 

Zájmena

Pojď si s námi zopakovat zájmena =)