Poetismus


• jako jediný vznikl a rozvíjel se jen v české literatuře (ostatní pocházejí z Francie)
• básnický směr 20. let 20. století vzniká v prostředí avantgardního pražského hnutí Devětsil
• koncipován proti maloměšťáctví, nikdy nepřekročil zájmy této třídy
• směr, který podle záměrů svých zakladatelů neměl být směrem - měl být životním programem
• zakladatelem Karel Teige
• vyplýval z touhy po plném životě
• je založený na asociacích (vytváření představ na základě podobnosti - akustická nebo vizuální podoba)
• cirkusové prostředí, jarmarky, veselice - dělník se chce bavit
• hlavní dílo poetismu: Vítěslav Nezval - Pantomima


Manifesty
• Vítězslav Nezval - Papoušek na motocyklu - báseň
• Karel Teige - Poetismus - teoretická stať
• Vladislav Vančura - Dlouhý, široký a bystrozraký - povídka

Sem vložte text

Zakladatelé a mluvčí: Vítězslav Nezval, Karel Teige, Konstantin Biebl, Jaroslav Seifert, František Halas, Vilém Závada, Vladimír Holan

 

Vítězslav Nezval

• vůdčí osobnost meziválečné avantgardy
• Abeceda
º několik básní - každá je věnována jednomu písmenku z abecedy
º každé písmenko autorovi cosi připomíná (vizuálně nebo zvukově)


Písmeno A
Á, nazváno bud prostou chatrčí, ó palmy,
přeneste svůj rovník nad Vltavu.
Šnek má svůj domek, z něhož růžky vystrčí,
a člověk nemá, kam by schoval hlavu.

Ve 20. létech vychází prvotina Most

• Pantomima
º proletářské umění, manifest poetismu; patří sem:
º Papoušek na motocyklu
º Menší růžová zahrada
º Větší růžová zahrada
º Abeceda
º Podivuhodný kouzelník
♦ čaroděj, který prochází dětstvím, mládím, láskou, smrtí, revolucí
• Básně noci - soubor
º vrchol jeho poetického díla
º naznačen rozchod s poetismem
• Akrobat - skladba
º příchod a pád slavného akrobata
º autobiografický vývoj autora
• Edison
º oslava tvůrčí práce, hledání, objevování, překonal tlak doby
º na Edisona navazuje Signál času (Edisonova smrt)
º a na něj navazuje Neznámá ze Seiny

Ve 30. létech odklon od poetismu


 Milenci z kiosku - sbírka
• Pět prstů - sbírka
• Zpáteční lístek - sbírka
• zabývá se politickou a sociální tematikou
• Vyzvání na cestu - sbírka
º láska k SSSR


Vycestoval do Francie a byl tím ovlivněn --> píše dílo: Sbohem a šáteček
• v roce 1933 se v Paříži setkává s francouzskými surrealisty (Paul Evard, Philipe Soupald, Andre Breton). Jejich poezií je okouzlen a po návratu u nás zakládá roku 1934 Surrealistickou skupinu
º k signatářům patří malíři: J. Štýrský, Toyen, spisovatelé:K. Biebl, K. Teige, V. Nezval, režisér: J. Honzl, skladatel J. Ježek a další

 

Surrealismus
• Praha s prsty deště
• Žena v množném čísle
 Absolutní hrobař
• 52 hořkých balad věčného studenta Davida
º anonymně vydaná sbírka villonských balad
• 100 sonetů zachránkyně věčného studenta Roberta Davida
• 1938 - skupinu rozpouští - někteří členové vyjádřili veřejně odpor proti SSSR
• Matka naděje (1939-40)
º prolínají se dva motivy: obava o osud národa a obava o nemocnou matku

 

40. léta
• touha po svobodě, snaha vyzdvihnout ČJ, píše o historii, symbolem je rodný jazyk a Praha
• Manon Lescaut
º uvedená v květnu 1940 v divadle D34, v hlavní roli Olga Scheinpflugová
º sepsáno na námět Abé Prévosta
• Historický obraz - sbírka
• Pět minut za městem - sbírka
º vrací se do dětství
• Óda na návrat Karla Hynka Máchy - báseň
º vzhledem k zájmu o přezkoumání ostatků K. H. Máchy došlo k vyzvednutí jeho ostatků z Litoměřického hrobu, ty byly po přezkoumání znovu pohřbeny - Praze na Slavíně
• Šváby - báseň
º alegorie, parodie na Němce

50. léta
• pochlebování SSSR - uškodil si, upadl v zapomnění
• Stalin - poéma
• Zpěv míru - poéma
º reakce na válku v Koreji
• Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou - drama
• Křídla - sbírka
• Chrpy a města - sbírka

 


Konstantin Biebl

• částečně poetista, částečně surrealista
• Nový Ikaros
º mnoho témat - polytematická báseň
º srovnání mystického Ikara se současným autorem
º touží po poznání, chce překonat tíživou dobu
º pád nového Ikara se ale nekoná
• surrealistické dílo: Zrcadlo noci

 

 

Jaroslav Seifert

• redaktor komunistických a sociálně demokratických listů
• nedokončil gymnázium
Na vlnách TSF
º bezdrátová komunikační technika
Slavík zpívá špatně
Poštovní holub
º uzavírá poetistické období