Větné členy - podmět


A) PODMĚT VYJÁDŘENÝ

- vyjadřuje ve větě původce děje nebo nositele děje či vlastnosti
- bývá vyjádřen:

  • podstatným jménem (Auto zastavilo.)
  • přídavným jménem (Modrá se mi líbí.)
  • zájmenem (Ta se má.)
  • číslovkou ( Dva odešli.)
  • infinitivem (Lhát se nemá.)
  • jiným slovním druhem (Do je předložka.; Strašidelné húú se neslo lesem.)

 

 

B) PODMĚT NEVYJÁDŘENÝ

- je známý z předcházející věty (Tatínek šel do lesa. Přinesl košík hub. --> Kdo přinesl košík hub? Tatínek.)

- je zřejmý z určitého tvaru slovesa (Velmi jsme si na nich pochutnali. --> Kdo si pochutnal? My.)

 

C) PODMĚT VŠEOBECNÝ

- podmětem se rozumí široký okruh lidí, které neumíme přesně pojmenovat (věty obecné platnosti)

 

  • Co dávají večer v kině?
  • Hlavou zeď neprorazíš.
  • Zuby si čistíme pravidelně.