Zájmena

 

 

OSOBNÍ

- já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona, se

 

PŘIVLASTŇOVACÍ
- můj, tvůj, svůj, jeho, její, náš, váš, jejich

 

UKAZOVACÍ
- ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám


TÁZACÍ
- kdo?, co?, jaký?, který?, čí?


VZTAŽNÁ
- kdo, co, jaký, který, čí, jenž


NEURČITÁ 
- někdo, něco, nějaký, kdokoli, cokoli, leckdo, každý


ZÁPORNÁ
- nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný

 

 

 

Online cvičení 1.-5. třída

 

Určování zájmen
UŽÍVÁNÍ VÝRAZŮ SEBOU/ S SEBOU
Prosté sebou bývá po slovesech, jimiž se označují pohyby, které dělá původce svým tělem:
mrskat (mrsknout) sebou, škubat (škubnout) sebou, hýbat (pohnout) sebou.
Samotné sebou je též součástí spojení jistý (sám) sebou, překvapený sám sebou, rozumí se samo sebou. Předložka s se píše ve spojení jako brát s sebou, vzít s sebou, nést s sebou, vést s sebou atp
Test sebou/ s sebou --> ZDE

 

Zájmena - osobní, vztažná 

Testy

 

 

Pomůcka: TĚ, TEBE, TOBĚ

1) V každém pádě, může být jen jeden výraz s háčkem! mě nebo mně.

 

 • v 2. a 4. pádě mě, mne (vidím tě, tebe) 
 • v 3. mně, mi (komu-čemu? tobě) 
 • v 6. mně (o tobě)

 

2) Když můžeme říci (komu čemu, o kom o čem) tobě píšeme mně (dlouhou formu mně s háčkem a tím je již vyloučena krátká forma s háčkem dle pravidla 1.)

3) Když můžeme říci (bez koho čeho, koho co) tebe píšeme mne (dlouhou formu mne bez háčku a pak již musíme pro krátkou formu použít mě). 

 • mě - tě
 • mně - tobě

Otestuj si, zda ti naše pomůcky dokáží pomoci:

 Cvičení, ve kterém si procvičíte tvary MĚ/MNĚ.

 

ZAPOMNĚL, DOMNĚNKA

Básnička 
Kdybys někdy zapomněl, 
jak se píše "připomněl", 
pomni, pomník, pomněnka, 
domnívat se, domněnka.

 

!!!Pozor na tyto slova, ve kterých často chybujeme!!!

 

 • břímě 
 • Jaroměřice, Kroměříž 
 • jmění (majetek) 
 • měď (kov) 
 • měch 
 • měkký 
 • mělký 
 • měna - směna - změna 
 • měřit 
 • měsíc 
 • město - náměstí - zaměstnanost 
 • námět 
 • paměť 
 • předmět (podmět) 
 • rozumět (rozum) 
 • směr 
 • soukromě 
 • šumět (šum-ět) 
 • tamější (tam-ější)