Vlastivěda

Sámova říše

Připomenutí tohoto období a jeho charakteristika.
 

Středověká města

Znalosti o středověkých městech a jejich právech.
 

První Přemyslovci

Období prvních Přemyslovců a ujasnění si příbuzenských vztahů mezi nimi.
 

První Československá republika

Formování Československa, práce s textem a vyhledávání potřebných informací v jiných zdrojích.
 

Protektorát Čechy a Morava

Upevnění znalostí z období protektorátu.
 

Národní obrození

Opakování znalostí o českém národním obrození.
 

Komunismus

Opakování období komunismu a spojitosti s ním.
 

Jan Hus

Práce s textem a vyhledávání potřebných informací v jiných zdrojích.
 

Jan Amos Komenský

Upevnění znalostí o J. A. Komenském.
 

Demokracie

Opakování znalostí o Čechách po roce 1989.
 

1. světová válka

Opakování o období 1. světové války.
 

Vznik samostatné Československé republiky

Kdy vznikla, kdo se o to zapříčinil, jaký byl průběh vzniku a jaké bylo politické uspořádání ČSR.
 

Václav IV. a Zikmund Lucemburský

Vláda Václava IV., jeho osobnost a charakteristické znaky jeho panování. Osobnost Zikmunda Lucemburského a jeho charakteristika jeho vlády.
 

Sv. Václav

Vláda knížete Václava, jeho osobnost a charakteristické znaky jeho panování.
 

Renesance

Hlavní znaky, časové zařazení, renesanční stavby.
 
Strana: [1]  [2]  [3]