Český jazyk

Tvoření slov II.

Úlohy jsou zaměřeny především na tvoření slov a rozvoj slovní zásoby.
 

Tvoření slov I.

Úlohy jsou zaměřeny především na tvoření slov a rozvoj slovní zásoby.
 

Slovenská pohádka

Úlohy jsou zaměřeny na porozumění textu pohádky a práci s textem.
 

Romská pohádka

Zaměření na porozumění textu pohádky, práci s textem a jeho interpretaci a specifickým rysům romské kultury.
 

Pověst

Porozumění textu pohádky, práce s textem a jeho interpretace a specifické rysy romské kultury.
 

Pohádky a jejich autoři

známé autory a jejich pohádkové příběhy, hlavní postavy, lidské i zvířecí hrdiny a jejich typické vlastnosti
 

Kdo chybí ve třídě?

Rozvoj slovní zásoby a porozumění textu příběhu, ale zároveň i na nácvik číslovek 1–10.
 

Frazémy

Rozvoj slovní zásoby, procvičování frazémů, jejich porozumění a jejich spojení.
 

Betlémy

Práce s textem Jiřího Trapka.
 

Poušť

Práce s textem Markéty Klocové.
 

Jak se zakládají zahrádky

Práce s textem Karla Čapka.
 

Přepadení v restauraci

Práce s textem Luďka Brožka.
 

Zajímavosti z naší vlasti

Práce s textem Jiřího Havla.
 

Staroměstský orloj

Práce s textem Jany Štefánkové.
 

Moji milí bratři

Práce s textem Heleny Čapkové.
 
Strana: [1]  [2]  [3]