Frazeologie

Zkus si některá naše cvičení ZDE, která se týkají frazémů a nakonec si zkus sám napsat fejeton.

 

Metodická karta pro učitele ZDE.