Přírodopis

Stavba Země

Jádro, plášť a kůra Země.
 

Minerály a horniny I.

Úvod do minerálů a hornin, pojmy, charakteristika vlastností, stupnice tvrdosti.
 

Horniny a minerály II.

Skupiny minerálů a jejich zástupci + využití
 

Koloběh látek v přírodě

Koloběh dusíku a uhlíku v přírodě.
 

Historie Země

Historický vývoj Země.
 

Vývoj rodu Homo

Jednotliví zástupci rodu Homo a jejich vztah k současnému člověku.
 

Soustava žláz s vnitřní sekrecí

Žlázy s vnitřní sekrecí a jejich hormony.
 

Savci

Savci a hlavní řády se zástupci.
 

Nervová soustava

Rozdělení nervové soustavy, neuron, nervy, funkce a oblasti mozku, nemoci, reflex, paměť.
 

Kosterní a svalová soustava

Popis základních svalů, kostí, včetně znalosti druhů kostí a svalů.
 

Genetika

Základy genetiky, pojmy s nimi spojené a příklady.
 

Rozmnožování rostlin

Rozmnožování rostlin, stavba květu, druhy květenství, druhy plodů.
 

Rostlinná pletiva

Nákres různých pletiv a znalost jejich vlastností.
 

Plazi

Popis hlavních znaků plazů, znalost jednotlivých skupin a jejich znaků.
 

Žahavci

Popis a nákres polypa a jeho následné rozdělení do taxonomických skupin.
 
Strana: [1]  [2]