Český jazyk

Karlův most - práce s textem

Porozumění čtenému textu a nácvik slohového útvaru vypravování s použitím zadaných slov.
 

Frazeologie

Rozvoj slovní zásoby, procvičování frazémů, jejich porozumění a jejich spojení.