Informační a komunikační technologie

Word - Záhlaví a zápatí

Záhlaví a zápatí v textovém editoru včetně číslování stran.
 

Word - Úvod

Použití textového editoru, základní funkce pro práci s programem.
 

Word - Test znalostí

Všeobecné znalosti o Wordu.
 

Word - Tabulky

Vložení tabulky do Wordu a její editace.
 

Word - Tabulátory

Používání zarážek tabulátorů ve Wordu.
 

Word - Styly

Používání stylů ve Wordu.
 

Word - SmartArt a WordArt

Vložení objektu SmartArt a WordArt do Wordu a jeho editace.
 

Word - Rozložení stránky

Možnosti formátování stránky ve Wordu.
 

Word - Rovnice, symboly

Vložení objektu Rovnice a symbolů do Wordu a jejich editace.
 

Word - Postup tvorby dokumentu 2

Pokročilé funkce při tvorbě dokumentu ve Wordu.
 

Word - Postup tvorby dokumentu 1

Jak vytvořit komplexní dokument ve Wordu.
 

Word - Odrážky a číslování

Používání odrážek a číslování ve Wordu.
 

Word - Obsah

Jak vytvořit obsah v dokumentu ve Wordu.
 

Word - Obrázky

Vložení obrázky do Wordu a jeho následná editace.
 

Word - Konce a oddíly

Jak vytvořit oddíly a konce stran v dokumentu Word.
 
Strana: [1]  [2]