Chemie

Chemický průmysl

Výrobky, rizika v souvislosti s životním prostředím, recyklace surovin, koroze
 

Bílkoviny

Přírodní látky
 

Sacharidy

Přírodní látky
 

Tuky

Rozšiř si své znalosti o tyto přírodní látky ;)
 

Paliva

Co víš o palivech jako je ropa nebo zemní plyn..?
 

Deriváty uhlovodíků

Příklady známých alkoholů a karboxylových kyselin
 

Uhlovodíky

Příklady v praxi používaných alkanů, uhlovodíků s vícenásobnými vazbami =)
 

Výpočty pH

Anorganické sloučeniny
 

Výpočty z chemických rovnic

Zákon zachování hmotnosti
 

Složení roztoků - c, w

Hmotnostní zlomek a koncentrace roztoku
 

Základní chemické veličiny- n, M

Látkové množství, molární hmotnost ;)
 

Faktory ovlivňující rychlost reakcí

Jak jsi na tom se znalostmi faktorů, které ovlivňují chemické reakce..?
 

Chemické reakce s redoxní změnou

A jak probíhají reakce s redoxní změnou..?
 

Chemické reakce bez redoxní změny

Zopakuj si chemické reakce ;)
 

Chemické názvosloví kyselin, hydroxidů a solí

Vzorce anorganických sloučenin II.
 
Strana: [1]  [2]