Chemické názvosloví kyselin, hydroxidů a solí

Zkus si zapsat vzorec a název jednoduché sloučeniny a využít oxidační číslo atomu prvku při odvozování vzorců a názvů sloučenin ZDE.

 

Metodická karta pro učitele ZDE.