Zahraniční stáže (VB, Finsko) pro vedoucí pracovníky a zřizovatele škol, pozvání zahraničních odborníků ke spolupráci

Pro standardizaci kvality implementace rovných příležitostí ve vzdělávání je nutné, aby vedoucí pracovníci škol a zástupci zřizovatele měli příležitost navštívit konkrétní, správně fungující, zahraniční vzdělávací model.
Na stážích ve Finsku bude ve spolupráci s univerzitami představen finský model inkluzivního vzdělávání na teoretické bázi v rámci komunikace s odborníky a na praktických ukázkách v konkrétních školách, které mají již léta praxe s inkluzivním typem vzdělávání. V Anglii bude prakticky předveden inkluzivní model vzdělávání. Stáže budou probíhat na dvou úrovních:

  • stáže organizované, kdy osoby z cílových skupin mohou mít velkou jazykovou bariéru a potřebují odborný a jazykový doprovod na stáži.
  • stáže neorganizované, které budou pro osoby, znalé anglického jazyka. Těchto stáží se předpokládá větší počet.

Cílová skupina bude mít zajištěnou cestu, ubytování a kontaktní údaje na odborné osoby a školy, které jsou pro stáž zacílené.

Pro standardizaci kvality implementace rovných příležitostí ve vzdělávání je nutné, aby vedoucí pracovníci škol a zástupci zřizovatele měli příležitost navštívit konkrétní, správně fungující, zahraniční vzdělávací model.

Na stážích ve Finsku bude ve spolupráci s univerzitami představen finský model inkluzivního vzdělávání na teoretické bázi v rámci komunikace s odborníky a na praktických ukázkách v konkrétních školách, které mají již léta praxe s inkluzivním typem vzdělávání. V Anglii
bude prakticky předveden inkluzivní model vzdělávání. Stáže budou probíhat na dvou úrovních:

  • stáže organizované, kdy osoby z cílových skupin mohou mít velkou jazykovou bariéru a potřebují odborný a jazykový doprovod na stáži.
  • stáže neorganizované, které budou pro osoby, znalé anglického jazyka. Těchto stáží se předpokládá větší počet.

Cílová skupina bude mít zajištěnou cestu, ubytování a kontaktní údaje na odborné osoby a školy, které jsou pro stáž zacílené.

Cíle aktivity

  • Zajištění kompletní organizace zahraničních vzdělávacích stáží.
  • Aktivizace vzájemné výměny názorů a diskuze.
  • Rozšíření kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení během návštěvy zahraničních vzdělávacích institucí.

Předpokládané výstupy aktivity

Stáž zahraniční (celkem budou realizovány stáže pro cca 100 osob), cílovou skupinou pro tyto stáže jsou vedoucí pracovníci škol a zástupci zřizovatelů ze 13 krajů (kromě Prahy).

Na stážích, které budou realizované v Londýně bude velkým přínosem konkrétní transfer zkušeností a znalostí se zaváděním inkluzivních opatření a rovných příležitostí ve vzdělávání.

Na stážích, které budou realizované ve Finsku bude vhodným přínosem spolupráce s univerzitami v daných městech, které poskytnou svou odbornou stránku pro cílovou skupinu formou jednoho setkání. Pro zbytek stáže budou mít cílové skupiny možnost nahlédnout do několika škol, které realizují inkluzivní vzdělávání dle všech principů.