Koloběh látek v přírodě

Určitě chápeš vztahy mezi jednotlivými kroky uhlíkového a dusíkatého cyklu, ale přesto by sis to mohl zopakovat ZDE a potom své odpovědi zkontrolovat ZDE (řešení).

 

Metodická karta pro učitele ZDE.