Příklady dobré praxe

 

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE V OBLASTI REALIZACE INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

V REFLEXI ÚČASTNÍKŮ ZAHRANIČNÍCH STÁŽÍ

Publikaci je možné stáhnout zde nebo kliknutím na obrázek, který je v závěru anotace. 

 

Publikace Příklady dobré praxe v oblasti realizace inkluzivního vzdělávání v reflexi účastníků zahraničních stáží představuje soubor analyzovaných postřehů a zpětných vazeb primárně vzniklých na základě diskuzí a dialogů mezi účastníky zahraničních stáží a místními pedagogickými i nepedagogickými pracovníky finských a britských škol. Text seznamuje čtenáře s koncepcemi těchto vzdělávacích systémů a zejména se specifickými znaky hlavních aktérů výchovně vzdělávacího procesu, tedy primárně se žákem a učitelem. Stranou nezůstaly ani reflexe a evaluace např. materiálního vybavení, školního/třídního klimatu a atmosféry, způsobu hodnocení či podpory žáků. V textu jsou rovněž zaneseny i odborné komentáře a výroky samotných účastníků zahraničních stáží často vztažené k podmínkám v České republice. Materiál slouží jako podnět pro zamyšlení nad vnějšími podmínkami podpory účastníků výchovně vzdělávacího procesu, ale zároveň jako zpětná vazba pro uvažování nad vlastním přístupem, způsobem přemýšlení a uchopování výchovně vzdělávacího procesu.