Akční plány

Kromě strategických plánů jsme pro vás připravili také Akční plány z jednotlivých škol. Pokud máte o tyto výstupy zájem, můžete je všechny stáhnout kliknutím zde případně po jednom kliknutím na obrázek pod názvem školy. K těmto Akčním plánům se také váže následující anotace:

Akční plán pro vytváření inkluzivního prostředí školy představuje aplikační rovinu Strategického plánu, který byl vytvářen ustanoveným Strategickým týmem na příslušné škole (vzhledem ke strategicko-managerské podstatě Akčního plánu bylo jeho tvoření v dikci užší skupiny, obvykle managementu školy). Akční plán tedy spočívá v ukotvení příslušných strategických změn (nejmenších jednotek Strategického plánu - konkrétních aktivit) do příslušeného stanoveného časového rámce s jasně vymezenou strukturou a kontinuální provázaností s na sebe navazujícími změnami (aktivitami). Cílem Akčního plánu je tedy vytěžení potenciálu, který nabízí Strategický plán, který je formulován do delšího časového horizontu a precizně nedefinuje návaznost realizace konkrétních aktivit. Akční plán tedy slouží jako bezprostřední „instrukce“, specifický harmonogram formulovaných aktivit k vykonání. Akční plán je více spjat s bezprostřední přítomností a jeho významem je logické usouvztažnění, kontinuita, koherence a konzistence po sobě jdoucích aktivit.

Akční plán Základní škola Bílina, Lidická 31/18

Akční plán, Základní škola Dubí 1, Školní náměstí 177

Akční plán, Základní škola Most, U Stadionu 1028

Akční plán, Základní škola u Říčanského lesa, Říčany, Školní 2400/4